POLSKI

ikonavera

image - symbol - message

Nasze odczuwanie otaczającego świata możemy wyrazić za pomocą poetyckich lub opisowych środków. Ja wolę wyrażać się metaforycznie. Podkreślam: metaforycznie, nie symbolicznie.

Symbol zawiera w sobie określone znaczenie, pewną intelektualną formułę, podczas gdy metafora jest obrazem. Obrazem posiadającym te same cechy wyróżniające, co reprezentowany przezeń świat.

Obraz - w przeciwieństwie do symbolu - ma znaczenie nieokreślone. Nie można mówić o nieskończonym świecie, stosując narzędzia, które są określone i skończone. Możemy analizować formułę, która stanowi symbol, podczas gdy metafora jest bytem wewnętrznym, jest monomialna. Rozpada się przy każdej próbie dotknięcia.

 

Andriej Tarkowski

 

Tyle reżyser filmowy, mistrz ulotnych obrazów, poeta ekranu. Nawet jeśli metafory dotknąć się nie da, można ją próbować pojąć i zgłębić poprzez znajomość znaczeń szczegółów zawartych w obrazie. Często niosą one ze sobą przesłanie znacznie bogatsze niż sama ich forma. To ikonografia i kontekst tworzą metaforę.

 

Tak dzieje się w wielu kulturach. Krąg naszych zainteresowań to sztuka Zachodnia i Dalekiego Wschodu. Zapraszamy:

 

 

 

 

All rights reserved