SVENSKA

ikonavera

bild - symbol - metafor

Uttrycka våra känslor runt omvärlden kan vi antingen genom poetiska eller beskrivande medel. Jag föredrar att uttrycka mig metaforiskt. Låt mig betona: metaforiskt, inte symboliskt.

En symbol innehåller en bestämd betydelse, en viss intellektuell formel, medan metafor är en bild. En bild som har samma särdrag som världen den representerar.

En bild - i motsats till en symbol - är obestämd i sin betydelse. Man kan inte tala om den oändliga världen genom att tillämpa verktyg som är bestämda och ändliga.

Vi kan analysera formel som utgör en symbol, medan metafor är en väsen inom sig själv, den är en monom. Som faller sönder vid varje försök att vidröra den.

 

Andrej Tarkovski

 

Så mycket filmregissören, vita dukens poeten, känd för att vara mästare i skapande av flyktiga bilder. Även om en metafor inte kan tas på, kan den förstås och upplevas genom åskadarens kunskap om detaljerna i bilden, deras plats i kulturhistoria. Ofta bär de med sig ett budskap som är mycket rikare än bara formen. Det är ikonografi och sammanhang som tillsammans skapar, men även avläser en metafor. Detta händer i många kulturer. Vårt intresseområde är konst skapad i väst och i fjärranöstern. Välkommen:

 

 

 

 

 

All rights reserved