VÄST

ikonavera

image - symbol - metaphor

VÄST

 

 

 

Termen ikonografi inbegriper identifiering, beskrivning och tolkning av element som ingår i ett konstverk. Den började användas på artonhundratalet men metoden funnits tidigare, koncentrerades runt verk av religiös karaktär och praktiserades av några få entusiaster inom konsthistoria.

Sökning efter symbolisk innebörd och allegori utvecklades till en forskningsmetod av den tyske konsthistoriker Erwin Panofsky (1892 - 1968) under hans omfattande studier av renässansens konst. Numera är ikonografi en självklar gren av den konstvetenskapliga metodologin. Lärosäte som Warburg Institute (grundat Hamburg, nu i London) och University of Princeton är i besittning av ikonografiska kataloger som rymmer en stor fotografisk databas av element som förekommit i konstverk genom historien och som har sitt ursprung i legender, folktro, vidskepelse, magi eller religion.

Ett av de mest självklara exemplen är blommande vitt lilja.

 

Sektion av Bebådelsen, okänd konstnär, ca.1420, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, fot. öppen arkiv Wikipedia

Scenen av Bebådelsen visar arkängeln Gabriel som besöker Jungfru Maria med nyheten om att hon kommer att bli mor till Guds son, och den var ett populärt tema för många konstnärer och beställare under århundraden.

Även i de tidigaste verken är Gabriels och Marias mötesplats ofta dekorerad med vita liljeblommor som är en symbol för renhet och oskuld.

Bebådelsen, okänd konstnär, ca.1420, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, fot. öppen arkiv Wikipedia

Trots scenens kristna budskap var det inte den kristna tron som gav blomman dess betydelse. Den följde med från tidigare civilisationer som minoiska kulturen, det antika Grekland eller det romerska riket. Redan då ansågs vit lilja vara en symbol för nåd, oskuld och fertilitet. De vita liljornas närvaro på duken förstärkte budskapet om obefläckad avelse, och underlättade tolkningen för dem som hade svårt att känna igen figurerna eller berättelsen.

Konsthistoria är en oändlig källa fylld med budskap gömda i blommor, fåglar, träd, djur så som i döda ting och grafiska mönster skapade av människan. Därför vår uppdelning i kategorier:

 

 

 

natur kultur

 

All rights reserved