Ilustracje

Ceny

1. Ilustracja przedstawiająca jedną figurę: 40 €

Przykłady:

2. Ilustracja przedstawiająca dwie figury: 60 €

Przykłady:

3. Ilustracja przedstawiająca więcej niż dwie figury i / lub wiele szczegółów: 80 €

Przykłady: