Illustrationer

Priser

1. Illustration som föreställer en figur: 40 €

Exempel:

2. Illustration som föreställer två figurer: 60 €

Exempel:

3. Illustration som föreställer tre och fler figurer och/eller många detaljer: 80 € 

Exempel: